قیمت نصب داربست در سال 99

 

شما می توانید با تماس با گروه داربست تهران با شماره 09125768294 از قیمت ها به صورت دقیق اطلاع کسب کنید.

 

قیمت مصوب اتحادیه نصب داربست فلزی در تهران در سال 99 در جدول زیر درج شده است:

 

ردیف

متراژ داربست

قیمت مصوب اتحادیه داربست در سال 99

قیمت نصب گروه ما

1

قیمت اجاره ماهانه داربست کمتر از  یکصد مترمربع در سال 99

یک میلیون و صد هزار تومان

پانصد هزار الی یک میلیون و صد هزار تومان

2

هزینه اجاره ماهانه داربست در سال 99 برای زیر دویست مترمربع

یک میلیون و پانصد هزار تومان

هشتصد الی یک میلیون و پانصد هزار تومان

3

داربست کفراژ ساده بدون سقف تا 100  مترمکعب (مدل هیئتی) در سال 99

یک میلیون و صد هزار تومان

پانصد الی نهصد هزار تومان

4

داربست کفراژ ساده بدون سقف تا 200   مترمکعب (مدل هیئتی)

یک میلیون و پانصد هزار تومان

هفتصد الی یک میلیون و دویست هزار تومان

5

- اجاره یک ماه داربست مسقف تا 200 مترمکعب در سال 99

یک میلیون و هفتصد هزار تومان

هشتصد الی یک میلیون و سیصد هزار تومان

6

داربست چاله آسانسور تا 5 طبقه

یک میلیون و صد هزار تومان

هفتصد الی نهصد هزار تومان

7

قیمت نصب داربست بنر در سال 99

ششصد هزار تومان

چهارصد الی ششصد هزار تومان

8

هزینه نصب داربست طاق نصرت تا 6 متر

یک میلیون و صد هزار تومان

هفتصد و پنجاه هزار تومان

9

قیمت نصب داربست چهارپایه چرخ دار در سال 99

نهصد و پنجاه هزار تومان

پانصد الی هفتصد و پنجاه هزار تومان

10

قیمت نصب داربست چهارپایه ثابت

نهصد هزار تومان

پانصد الی هفتصد هزار تومان

11

هزینه ی نصب داربست فلزی زیربتن تا 100 متر در سال 99

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

یک میلیون و پانصد الی یک میلیون و هشتصد هزار تومان

 

 

 

توجه: نکته ی قابل اهمیت اینجاست که قیمت داربست برای هر وضعیتی ممکن است متفاوت باشد. به عنوان نمونه قیمت نصب داربست برای یک نما و چند نما متفاوت است؛ همچنین قیمت نصب داربست در پاسیو و طبقات با داربست نمای ساختمان یکی نیست. همچنین حمل لوله داربست از محل توقف خودرو تا محل نصب نیز می تواند هزینه ی نصب داربست فلزی را بیشتر کند. نکته ی دیگر اینکه داربست در ارتفاعات بیش از 12 متر هزینه ی بیشتری را به همراه دارد.

 

ما به چهار اکیپ فعال در شرق، غرب، شمال و جنوب به دلیل نزدیک بودن به محل پروژه ی شما (و کاهش هزینه های نصب) بهترین قیمت نصب داربست فلزی را به شما ارائه می دهیم.

 

شما می توانید با تماس با گروه داربست تهران با شماره 09125768294 از قیمت ها به صورت دقیق اطلاع کسب کنید.