09120443017

تماس

callus

 

کار اجرای داربست بانک ملت شعبه ی سرو واقع در چهارراه سرو در منطقه ی سعادت آباد تهران

 داربست در سعادت آباد تهران

این کار با طول حدود 30 متر و با ارتفاع حدودی 8 متر در مدت حدود سه ساعت توسط کادر داربست تهران انجام شده و در مدت کمتر از دوساعت جمع آوری شده است. هزینه ی نصب داربست فلزی که در بهمن ماه 98 اجرا شده است، یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

 

 داربست بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد

در صورتیکه در محله ی سعادت آباد، خیابان جوریکی، محله ی شهرک غرب و هر یک از محله های منطقه ی 3 تهران زندگی می کنید می توانید با یک تماس با شماره 09120443017 از خدمات نصب داربست فلزی پارسا بهره مند شوید.

 

در حال بارگذاری ...