09120443017

 

تماس

callus

 

 قيمت نصب داربست فلزي چگونه محاسبه مي شود؟

 

 هزينه نصب داربست به چندين فاكتور بستگي دارد كه بر اساس اهميت در بخش زير به شما توضيح مي دهيم

 

 قيمت نصب داربست فلزي در تهران:

 

1)     متراژ: هر چه متراژ كار بيشتر باشد، هزينه ي نصب به ازاي هر متر مربع كمتر خواهد بود.

 

 2)     تعداد نما: اگر كار شما شامل يك طرف ساختمان باشد قيمت آن با شرايطي كه همان متراژ را در دو طرف از نما بخواهيد نصب كنيد متفاوت خواهد بود و قيمت هر طرف نما به صورت يك كار جداگانه حساب مي شود.

 

3)     ارتفاع داربست: هر چه ارتفاع بيشتر باشد، (به دليل سختي بالا بردن لوله هاي داربست در ارتفاعات ) هزينه ي نصب داربست افزايش خواهد يافت.

 

4)     تورفتگي و بيرون آمدگي داربست: در صورتيكه كار شما صاف نباشد و تورفتگي و يا بيرون آمدگي داشته باشد هزينه افزايش خواهد يافت.

 

5)     نقطه ي اتكا: در صورتيكه نقطه اي براي سفت كردن داربست به ساختمان وجود نداشته باشد كار نيازمند كفراژ خواهد بود و هزينه ي آن افزايش خواهد يافت.

 

مطالب مرتبط:

 

داربست نماي ساختمان در تهران

 

داربست چاله آسانسور در تهران

 

قيمت لوله و اتصالات داربست فلزي

 

نصب داربست در غرب تهران

 

اجراي داربست در شرق تهران

 

داربست فلزي در شمال تهران

 

هزينه ي نصب داربست چقدر است؟

 

براي كارهاي كمتر از 200 متر قيمت به صورت كنترات يا چكي ارائه مي شود.

 

قيمت نصب داربست از 1 تا 100 متر: قيمت نصب داربست براي كارهاي كمتر از 100 متر عموما بين 500 تا 900 تومان مي باشد و حداكثر قيمت آن در سخت ترين شرايط حدود 600 هزار تومان است.

 

قيمت نصب داربست از 100 تا 200 متر: قيمت نصب داربست براي 100 تا 200 متر از 800 هزار تومان شروع شده و حداكثر قيمت آن براي يك طرف نما حدود 1 ميليون و پانصد هزار تومان مي باشد.

 

قيمت نصب داربست200 متر به بالا: كارهاي بيش از 200 متر بايستي بازديد شوند.

قيمت نصب داربست چرخدار در سال99 حدود 550 تا 800 هزار تومان مي باشد.

 

نحوه ي محاسبه متراژ داربست چگونه است؟

 

براي محاسبه ي متراژ داربست نما طول در ارتفاع كار ضرب مي شود. داربست هايي كه براي هيئات نصب مي شوند به صورت طول در عرض در ارتفاع محاسبه مي شوند.

در حال بارگذاری ...