09120443017

تماس

callus

 

مسئوليت حفظ و حراست از لوازم داربست بر عهده ي كيست؟

 

مسئوليت حفظ و حراست از لوازم داربست پس از ورود به كارگاه و يا محل نصب به عهده ي كارفرما مي باشد و در صورت مفقود يا معيوب شدن آنها، كارفرما بايستي خسارت وارده را جبران كند.

 

بيمه كارگران نصاب داربست بر عهده چه كسي است؟

 

بيمه كارگران به عهده ي پيمانكار مي باشد. از اينرو كارفرما بايد براي جلوگيري از بروز هرگونه مشكلي، از بيمه ي افرادي كه در زمينه ي نصب داربست فعال هستند اطمينان حاصل كند.

 

بيمه كارگران ساختماني روي داربست بر عهده كيست؟

 

به جز نصاب هاي داربست، بيمه كسانيكه بر روي داربست كارمي كنند به عهده ي كارفرما مي باشد. ادن معني كه كارفرما پيش از شروع كار بايد ساختمان خود را طي مدت عمليات بنايي بيمه كند.

 

مدت زمان نصب داربست چگونه محاسبه مي شود؟

 

مدت زمان نصب داربست به صورت ماهيانه محاسبه مي شود و با عبور از مهلت يك ماهه وارد ماه دوم مي شود و هزينه ي معادل ماه نخست مجددا دريافت مي گردد.

 

آيا اجاره تخته داربست هم در محدوده وظايف شركت نصب داربست است؟

 

خير. تهيه ي تخته داربست بر عهده ي شركت نصب داربست نيست و عموم شركت هاي نصب داربست تخته بنايي ندارند.

 

آيا نصب حفاظ داربست از وظايف شركت نصب داربست است؟

 

نصب حفاظ داربست توسط شركت هاي نصب داربست فلزي انجام مي شود. با اين حال براي اين كار قرارداد جداگانه عقد مي شود و هزينه ي آن به صورت جداگانه محاسبه مي شود.

 

هزينه ي نصب داربست چگونه محاسبه مي شود؟

 

در تعيين قيمت داربست فاكتورهاي مختلفي دخيل هستند. براي عموم كارها ارتفاع در طول كار ضرب مي شود و متراژ بدست مي آيد.

 

داربست كفراژ چيست؟

 

داربست كفراژ با مثال كاربردي داربست هيئات و سقاخانه ها قابل توضيح است. يعني جايي كه هم طول، هم عرض و هم ارتفاع وجود دارد.

 

روش محاسبه ي داربست كفراژ چگونه است؟

 

براي محاسبه ي متراژ كفراژ، ‌طول و عرض و ارتفاع ارتفاع كار در يكديگر ضرب مي شوند.

 

در حال بارگذاری ...