در بخش زير قيمت اتحاديه داربست فلزي تهران قرار داده شده است:

 

قيمت نصب داربست

 

براي دريافت هزينه نصب داربست در سال 99 روی لینک زیر کلیک کنید

قیمت نصب داربست در سال 99 مصوب اتحادیه داربست فلزی تهران

با اين حال نرخ دستمزد 25 درصد افزايش داشته است و قيمت لوله داربست 17 كيلويي نيز از 100 هزار تومان در سال 98 به حدود 180 هزار تومان (با دلار 17 هزارت توماني خرداد ماه 99) رسيده است.